Gerhard - "Handicappet", om retten til at have et aktivt liv!

   

Benny Gerhard

 Forsiden

 - 
Historie

 - Guinness Rekord

 - 
Lægekonsulent

 - Handicapkonsulent

 - Gladsaxe Kommune

 - Socialministeren

 - Sundhedsministeren

 - Domstole

 - Målsætning 2007/2008

 - Træningsforlø

 - Folketinget

 - Diverse

 - Datatilsynet            +Ombudsmanden        +Statsforvaltningen    +Strasbourg    

 (PC) MediaSolutionApS
 
Tlf.: 56 63 58 20    

 

Jyttes Hjemmeside mwww.JytteHestbech.dk

www.sportsfyssen.dk

     Se debat på       www.K10.dk  

Opdatering i menu:  Domstole 16.01.2013 - Handicapkonsulent 19.10.2014 -  Diverse 19.12.2015   - Lægekonsulent 31.05.2016  - Socialministeren 15.12.2016 - Gladsaxe Kommune 23.10.2016 

Syg i Gladsaxe: -- facebook

Kontaktannonce til Borgmesteren:

Kære Borgmester

Jeg forsøger nu ad denne vej, at opnå kontakt til dig for at få et endegyldigt konkret og ærligt svar på - hvorfor du for nu 15 år siden valgte, at ”misbruge” kommunens lægekonsulent (læge) til at sabotere mit liv som handicappet ved, at han skrottede kommunens indhentede STATUSATTEST der var indhentet til min sagsbehandling om retten til den hjælpeordning jeg blev bevilget tilbage i 1988 – p.g.a. 100% invaliditet i forhold til erhvervsevne!

*************

Se siden - Domstole

Se - Gladsaxe Kommune

PS:  Der mangler en LOVPARAGRAF for "RETNINGSLINJER" at henvise til !

Offentligt ansatte kan ifølge straffelovens kapitel 16 straffes jævnfør paragraf 157.

Teksten lyder: ’Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed i tjenestens eller hvervets udførelse eller i overholdelsen af de pligter, som tjenesten eller hvervet medfører, straffes den pågældende med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Uden for foranstående bestemmelse falder hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg’.

Magt-misbrug er det mere mundrette ord for offentligt ansatte, der bevidst tilsidesætter oplysninger – eller bevidst vildleder og fabrikerer falske notater.

(Gladsaxe Kommunen har dokumenteret en konkret besparelse på 2.141.064,85 kr.)

*********

I dag - tilbage til kørestolen igen - 80 kg. kraftløs og fysisk nedbrudt. Hvorfor?

 FØR 2001 - tilbage på cyklen - 80 kg.  handicappet, muskuløs og med en fandens mod på livet. (PS: Jeg blev hjulpet på og af cyklen)

Jeg overlevede i 1983 mødet med en "spritbilist", i en Respirator 

Spritbilisten der lagde mig i "Respirator" havde en promille på 1,76 fik en bøde på 9000 kroner, og mistede kørekortet i 2½ år for "spirituskørsel". Han blev frikendt for skylden!

Men overlever jeg også at "SYSTEMET" retfærdiggør, at kommunernes lægekonsulent "ANSVARSFRIT" kan tilsidesætte læge- og speciallægeerklæringer, og tilslutte sig ukorrekte oplysninger (LØGNE) fra sagsbehandler?  

Gladsaxe Kommune fratog mig – ”ved brug af løgne” – min livsnerve cyklingen, og sparede 2.141.000 kroner, på at sætte mig tilbage til ”kørestolen”! 

”DUMHED” – BETALER SIG IKKE!  – Tilbage i kørestolen fordi jeg begik den DUMHED, at træne mig op til at kunne "betjene" en cykel, når jeg blev hjulpet op.

Jeg havde udsigt til et liv som handicappet på en ”INSTITUTION” hvis jeg havde fulgt lægernes forudsigelser, efter påkørsel af spritbilist i et cykelløb.

Jeg var dog så heldig med min skade at mine lammelser forsvandt, og efter mange års hårdt slid lykkedes det mig at få mit tidligere sportsliv tilbage. Stik mod alle odds lærte jeg med bistand, at cykle.

Gladsaxe Kommune har ikke kunne retsforfølges ved DOMSTOLENE for, at "lyve mig ud af mit handicap" med økonomisk vinding til følge.

DATATILSYNET og OMBUDSMANDEN vil ikke gribe ind og få kommunen til, at blokere urigtigt påførte oplysninger om mig. 

Så i mine personoplysninger på Gladsaxe Kommune stå der, at jeg i strid med mit handicap og min type invaliditet og uden brugbar håndfunktion, kan "gå og cykle" uden at der foreligger nogen bevisførelse derfor, men tværtimod.

Hvis det kunne bevises, ville jeg have haft "et helt andet liv", samt være uafhængig af kørestol

Benny Gerhard